Tuesday, April 26, 2011

پاداش انگليس به جنايات رژيم بحرين+عکس

پاداش انگليس به جنايات رژيم بحرين
در حالی که مردم بحرین به دست نیروهای رژیم آل‌خلیفه به خاک و خون کشیده می‌شوند، انگلیس با ارسال کارت دعوت عروسی سلطنتی از ولیعهد بحرین خواسته است تا در ازدواج سلطنتی شرکت کند.
گروه‌های حامی حقوق بشر در انگلیس در حال تهیه طوماری برای ارائه به "ویلیام هیگ"، وزیر امور خارجه انگلیس هستند تا دعوتنامه عروسی شاهزاده انگلیس را لغو کند.

در حالی که مردم بحرین به دست نیروهای رژیم آل‌خلیفه به خاک و خون کشیده می‌شوند، انگلیس با ارسال کارت دعوت عروسی سلطنتی از ولیعهد بحرین خواسته است تا در ازدواج سلطنتی شرکت کند.
http://up.iranblog.com/images/ngub7va6kbpg3eyxtg.jpg
آبزور نوشت: «در میان 46 صندلی که برای شخصیت‌های سلطنتی خارجی شرکت کننده در مراسم ازدواج شاهزاده "ویلیام" و "کیت میدلتون" در نظر گرفته شده، نام ولیعهد بحرین نیز که از سرکوبگری‌های دولت این کشور حمایت کرد، به چشم می‌خورد.»

این در حالی است که گروه‌های حامی حقوق بشر در انگلیس در حال تهیه طوماری برای ارائه به "ویلیام هیگ"، وزیر امور خارجه انگلیس هستند تا این دعوتنامه را لغو کند.

این گروه‌ها تأکید کرده‌اند نباید به ولیعهد بحرین اجازه شرکت در مراسم ازدواج سلطنتی داده شود، در حالی که در کشورش مردم به خاک و خون کشیده می‌شوند.

No comments:

Post a Comment