Friday, April 29, 2011

جاسوس آمریکا در لیبی کیست؟ + عکس

جاسوس آمریکا در لیبی کیست؟ + عکس
یکی از افرادی که در حمله آمریکا به پاکستان دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شد در حال حاضر از نیروهای آمریکا در لیبی است.
"ابوسفیان ابراهیم بن کومو" بر اساس مدارک منتشر شده پیش از این یکی از زندانیان گوانتانامو بود و در آن زمان اسناد نشان می داد که وی مشکوک به این است که نیروی القاعده در افغانستان است.
http://up.iranblog.com/images/i2weoupho0ue7qajhem6.jpg
به نقل از نیو امریکن، ابوسفیان ابراهیم بن کومو بر اساس مدارک منتشر شده پیش از این یکی از زندانیان گوانتانامو بود و در آن زمان اسناد نشان می داد که وی مشکوک به این است که نیروی القاعده در افغانستان است.
در زمانی که وی برای القاعده در کابل کار می کرد از نیروهای خود به عنوان پیشرو در حملات افراطی بهره می گرفت و در زمانی که در قبیله های حومه ای پاکستان بود از طریق برخی امکانات جاسوسی با تندروهای افغانستان در تماس بود.
برخی گزارش های محرمانه نشان می دهد که وی فردی بسیار خطرناک بوده و بعد ازتحمل 6 سال زندان گوانتانامو تحت آموزش نیروهای آمریکایی قرار گرفته است.
http://up.iranblog.com/images/1ja1gdv3aixkoyt36wep.jpg
با وجود اینکه آمریکا می داند که بن کومو ممکن است خطری برای آمریکا در کشورهای دیگر باشد اما وی را آموزش داد و در سال 2007 به لیبی فرستاد.
در حال حاضر و با اوضاعی که در لیبی ایجاد شده بن کومو که 51 ساله شده گروهی را برای مبارزه با قذافی رهبری می کند و به تازگی به روزنامه نیویورک تایمز قول مصاحبه داده است.
برخی بررسی ها اینگونه نتیجه گیری کرده است که این تغییر سیاست های آمریکا در لیبی نشان از این دارد که سیاست های قبلی ناکارآمد بوده و این به معنای حمایت آمریکا از برخی مخالفان قذافی است تا بتواند آرام آرام قذافی را از پا در آورد.

No comments:

Post a Comment