Wednesday, April 13, 2011

سخنرانی معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا در كنگره؛ زبان فارسی به محور جنگ ‌نرم آمريكا عليه مردم ايران تبديل می‌شود+تصویر

سخنرانی معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا در كنگره؛
زبان فارسی به محور جنگ ‌نرم آمريكا عليه مردم ايران تبديل می‌شود
معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا گفت: «ابزاري كه به منظور برقراري ارتباط با مردم ايران به كار مي‌گيريم عبارتند از پخش برنامه، رسانه‌هاي اجتماعي، اينترنت و مبادله سنتي افراد در زمينه‌هاي آموزشي و فرهنگي... ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مبادلات آموزشي، فرهنگي، ورزشي و علمي، يكي از مؤثرترين شيوه‌ها براي ارتباط با مردم ايران بوده و نتايج بسيار مثمر ثمري را به دنبال خواهد داشت.»
معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا، در حضور كميسيون امور خارجي مجلس نمايندگان به ارائه گزارشي در مورد فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي وزارت خارجه در قبال ايران پرداخت.

"فيلو ديبل"، معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا، در اظهاراتي در حضور نمايندگان مجلس آمريكا اعلام كرد كه اين وزارتخانه از هر ابزار و روشي بهره مي‌گيرد تا هر چه بيشتر به مخاطبين ايراني نزديك شده و تلاش‌هاي ديپلماسي عمومي خود را به ثمر برساند.
http://up.iranblog.com/images/f8nk5uglu1o0ob3lek.jpg
متن كامل سخنراني "فيلو ديبل "، معاون ارشد وزير امور خارجه آمريكا به شرح زير است:

جناب آقاي "روراباچر"، رياست محترم مجلس، آقاي "كارناهان"، قائم مقام محترم، اعضاي محترم كميسيون فرعي نظارت و بررسي، بسيار ممنونم كه اين فرصت را مهيا ساختيد تا به بحث در مورد فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه در قبال ايران بپردازيم.

نقش فعاليت‌هاي آمريكا در ديپلماسي عمومي
آمريكا و ايران از سال 1980 تا كنون هيچگونه ارتباط ديپلماتيك نداشته‌اند. ما در تهران سفارتخانه نداشته و ديپلمات‌هاي ما هيچ ارتباط معمول و مستقيمي با همكاران ايراني خود ندارند. طرق دسترسي رسمي ما براي گفتگو و برقراري ارتباط با مردم ايران و تأثير گذاري و واكنش نسبت به ايشان، بسيار محدود و اندك هستند. از اين رو فعاليت‌هاي دولت آمريكا در زمينه پخش برنامه و ديپلماسي عمومي، نقش بسيار مهمتري را در سياست‌هاي ما در قبال ايران ايفا مي‌كنند و اين سياست گذاري‌ها در مقايسه با سياست‌هاي ما در قبال ديگر كشورها از اهميت بيشتري برخوردارند.

ابزاري كه به منظور برقراري ارتباط با مردم ايران به كار مي‌گيريم عبارتند از پخش برنامه، رسانه‌هاي اجتماعي، اينترنت و مبادله سنتي افراد در زمينه‌هاي آموزشي و فرهنگي. افرادي كه از شوراي پخش برنامه‌هاي دولتي آمريكا (بي‌بي‌جي) در اينجا حضور دارند، مي‌توانند در مورد تلاش‌هاي آمريكا در قبال ايران اظهار نظر كنند. در اينجا مايلم در مورد برنامه‌ها و تلاش‌هاي وزارت امور خارجه در زمينه ديپلماسي عمومي صحبت كنم.


تلاش‌هاي مقامات آمريكا در رسانه‌هاي پخش و بد بینی مردم ايران
رسانه‌هاي سنتي ـ به معناي پخش‌هاي راديويي و تلويزيوني ـ نقش مهمي را در فعاليت‌هاي ما ايفا مي‌كنند. رئيس جمهور اوباما، رياست جمهوري خود را با اين تعهد آغاز كرد كه روند ارتباطاتي آمريكا با ايران را تغيير خواهد داد. اين تعهد از طريق برنامه زنده تلويزيوني به مردم ايران منتقل شد.

پس از اولين سخنراني، رئيس جمهور پيام‌ خود را شخصاً و به طرق مختلف اعلام كرده‌ است؛ از جمله پيام‌هاي تبريك سال نو، كه به صورت مستقيم به مردم ايران و حكومت اين كشور، باز هم از طريق ابزار‌هاي رسانه‌اي اعلام شد. عليرغم اين افزايش دسترسي، غالب مردم ايران همچنان ديدگاهي نامطلوب نسبت به سياست‌هاي آمريكا دارند و بارها شاهد بوديم كه دولت ايران پيشنهاد رئيس جمهوري آمريكا را براي گفتگويي معنادار، رد كرده‌ است.

دريافت مستقيم پيام‌هاي ما
اما قرار نيست براي رساندن پيام خود به ايران، صرفاً بر مقامات سطوح عالي خود تكيه كنيم؛ به ويژه پس از ژوئن سال 2009 كه اهميت برقراري ارتباط مستقيم با مردم ايران، بر ما آشكار شد. در نتيجه، به منظور رساندن هر چه مستقيم‌تر اين پيام به مردم ايران كه آمريكا از هر تغييري كه ايشان خواهان ديدن آن در حكومت خود هستند، حمايت مي‌كند. وزارت امور خارجه سال گذشته برنامه‌اي را طراحي كرده است تا از طريق آن پيام‌هاي ما به صورت مستقيم از طريق انجام مصاحبه با سخنگويان فارسي زبان دولت آمريكا، به مردم ايران منتقل شود.

اين مصاحبه‌ها همچنين بايد رسانه‌هاي دولتي ايران را نيز شامل شود. ساليان سال است كه مطالعات بخش خصوصي نشان مي‌دهند بيشتر مردم ايران (بيش از 80 درصد)، اخبار مورد نياز خود را از رسانه‌هاي دولتي دريافت مي‌كنند. در اين برنامه، در واقع حضور سخنگويان رسمي آمريكا را در برنامه‌هاي زنده تلويزيوني و راديويي ايران، پيشنهاد مي‌كنيم.

 اميدواريم كه با حضور همه جانبه رسانه‌هاي فارسي زبان ـ شبكه‌هاي خصوصي و دولتي غربي و ايراني ـ آنچه را كه مردم ايران بايد در مورد سياست خارجي آمريكا بشنوند گسترش دهيم و اين امكان را براي ايشان فراهم كنيم كه پيام‌ها را مستقيماً از منابع آمريكايي دريافت كنند.

اين تلاش بلند مدت براي ايجاد دسترسي به زبان فارسي، به بخش مهم و اصلي استراتژي پيام رساني ما در سياست گذاري‌هايمان در قبال ايران، تبديل خواهد شد: شركت در مذاكرات 5+1، توضيح و تشريح تحريم‌ها و برجسته ساختن اقدامات ايران در نقض حقوق بشر شهروندان خود.

برنامه‌هاي سنتي ديپلماسي عمومي در حوزه مبادله افراد
وزارت امور خارجه همچنين مدت زمان مديدي است كه از اقدامات سنتي در عرصه ديپلماسي عمومي، يعني برنامه‌هاي مبادله‌اي به منظور برقراري ارتباط با مردم ايران، استفاده مي‌كند. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مبادلات آموزشي، فرهنگي، ورزشي و علمي، يكي از مؤثرترين شيوه‌ها براي ارتباط با مردم ايران بوده و نتايج بسيار مثمر ثمري را به دنبال خواهد داشت. اين تبادلات روند بازسازي ارتباط ميان جوامع آكادميك و علمي دو كشور را آغاز كرده و سبب شده ارتباط مردم عادي ايران با غرب تسهيل شود.

براي مثال، سال گذشته با همكاري آكادمي ملي علوم، دو گروه از اساتيد و متخصصين ايراني در زمينه انرژي خورشيدي و حمل و نقل شهري، براي تبادل نظر و مبادلات حرفه‌اي به آمريكا آمدند.

از آنجا كه ايران به لحاظ جغرافيايي در يكي از مناطق زلزله خيز دنيا واقع شده است، كارگروهي را به منظور بررسي خطرات زلزله در مناطق شهري ايجاد كرديم. كارشناسان آكادميك آمريكايي و اين منطقه به همراه كارشناسان بخش خصوصي، راه كارهاي عملي براي كاستن از تأثيرات مخرب زلزله‌ها در آينده را به بحث گذاردند.

همانطور كه در مورد هائيتي ديديم، مردم آمريكا خواهان كمك به مردمي هستند كه گرفتار بلاياي طبيعي، همچون زلزله، مي‌شوند؛ از اين روي تسهيل تبادل كارشناس با ايران به منظور كاستن از آثار بلاياي طبيعي، احترام نهادن به اين ارزش‌ها است.

همچنين تمهيداتي را ترتيب ديده‌ايم تا از جشنواره‌هاي سينمايي حمايت صورت گيرد و از اين طريق صداي هنرمندان ايراني نيز به گوش همگان برسد؛ اما اين تنها چند مثال اندك از برنامه‌هاي بسياري است كه در حوزه مبادلات صورت مي‌گيرد.

لزوم به كار گيري هر چه بیشتر رسانه‌هاي نوين براي هدف قرار دادن جوانان ايراني
همچنين اهميت رسانه‌هاي نوين بر ما مسلم شده است، به خصوص با توجه به جمعيت بسيار نسل جوان ايران. بنابراين، با استفاده از سايت‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي فارسي زبان، تلاش مي‌كنيم به صورت مستقيم با مردم ايران ارتباط برقرار كنيم. پروفايل رسمي فارسي زبان وزارت دفاع در سايت توييتر، كه اوايل امسال كار خود را آغاز كرد، تا كنون بيش از 5000 نفر عضو جذب كرده است. صفحه فارسي زبان فيس‌بوك و نيز كانال يوتيوب ما، هر دو به پايگاهي فعال براي برقراري ارتباط با جوانان ايراني تبديل شده‌اند.

استفاده هر چه بيشتر از سخنگويان آمريكايي فارسي زبان
با به كار گرفتن فارسي زبانان اصيل در گفتگوها و پورتال‌هاي اينترنتي، تلاش مي‌كنيم سياست‌هاي آمريكا را به مخاطبين ايراني منتقل كرده و در اين باره شفاف سازي كنيم. دو نفر از اين افراد به تازگي به مجمع امور خاورنزديك منتقل شده‌اند تا در ارتباط مستقيم با سياست گذاران قرار گيرند.

پيش از اين نيز ثمرات اين همكاري را ديديم، از جمله توليد فيلم پيام سال نوي رئيس جمهور براي ايرانيان با زير نويس فارسي كه در اواخر ماه مارس پخش شد. اين پيام روي بسياري از سايت‌هاي پر طرفدار فارسي زبان بار گذاري شد.

نزديكي اين دسته از فارسي زبانان به سياست گذاران همچنين به ما كمك مي‌كند سياست‌هاي خود را به سرعت به زبان فارسي منتقل كرده و همچنين در كمترين زمان ممكن با كج فهمي‌ها و اطلاعات نادرستي كه در مورد آن سياست‌ها به وجود مي‌آيد، مقابله كنيم. براي مثال، در هنگامه قيام‌هاي خاورميانه، اين گروه حمايت آمريكا را از حقوق جهاني اعلام كردند و تأكيد كردند كه آمريكا از حق مردم براي برگزاري تظاهرات‌هاي بدون خشونت حمايت مي‌كند و از دولت‌ها مي‌خواهد كه اصلاحات لازم را صورت بخشند.

تلاش براي ارتباط با رسانه‌هاي اجتماعي فارسي زبان
در فضاي اينترنت، كميته برنامه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي به تازگي تلاش‌هايي را براي ارتباط هر چه مؤثرتر با ايرانيان آغاز كرده است تا در مورد سياست‌هاي آمريكا، جامعه و ارزش‌هاي ما در فضاي بسيار شلوغ ارتباطي امروز هر چه بيشتر شفاف سازي كند. اين رويكرد جديد كميته برنامه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي كه همچنان در حال گسترش و پيشرفت است، منجر به تعامل هر چه بيشتر با بلاگر‌ها و سايت‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي ايراني خواهد شد؛ فضايي كه در ميان جوانان ايران، بسيار مورد توجه است.

حمايت وزير امور خارجه از گسترش دسترسي به اينترنت و تكنولوژي‌هاي مربوطه
شخص وزير امور خارجه يكي از حاميان جدي آزادي اينترنتي و دسترسي آزاد به جريان جهاني اطلاعات، است. به همين دليل است كه آموزش و ابزار لازم براي فعالان جامعه مدني در سراسر منطقه فراهم آمده است تا بيش از پيش آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات در اينترنت و ديگر تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي، گسترش يابد.

پروژه‌هاي فعلي بر اقدامات ضد سانسور، ارتباطات مجازي، تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي فرد با فرد، متمركز شده‌اند. وزارت امور خارجه به دنبال ابزار‌هايي است تا با خرابكاري‌هاي سايبري ايران مقابله كند.

جناب آقاي رئيس، به منظور دست يافتن به مردم ايران و تشريح سياست‌هايمان، از هر ابزاري كه بتوانيم استفاده خواهيم كرد. بسيار ممنونم كه اين فرصت را در اختيار بنده گذاشتيد.

No comments:

Post a Comment