Thursday, May 5, 2011

شعری که منجربه دستگیری و آزارجنسی القرمزی شد+عکس و فیلم

ترجمه بخش هایی از اشعار آیات القرمزی

که منجر به ربایش و آزار جنسی این دختر شاعر بحرینی شد، در ویکی لیکس منتشر می شود.
http://up.iranblog.com/images/c6c0i7r1u6sdmk7nz74.jpg
ما زندگی در قصر را نمیخواهیم و هوای ریاست هم در سر نداریم

ما مردمانی هستیم که ذلت و بدبختی را از بین خواهیم برد.

ما انسان هایی هستیم که بدون اعمال خشونت ظلم را از اساس ریشه کن خواهد کرد

چرا که نمیخواهیم مردم در ضعف و بیچارگی خود باقی بمانند

***

گفتگوی تمثیلی حمد وشیطان

  ابلیس: ای حمد از خدا بترس .دل من بخاطر این مردمان تکه تکه شده من بر علیه تو به پا خواهم خاست

حمد: من اینگونه یاد گرفتم که آنان را نادیده بگیرم و خوارشان کنم و به انواع بدبختیها مبتلایشان کنم

ابلیس : ای حمد آیا صدای اعتراض مردم را نمی شنوی ؟

 حمد: ای ابلیس من از خون این مردمان سیر نمیشوم

بعد از من این سرزمین برای هیچ کودک و جوان و بزرگسالی نباید گوارا باشد

برای خواری و ذلت هزاران در گشوده شده است و جوانها در زندان به سر میبرند و کل مردم را داغدار کرده ام

***

من سعادت را جز در مرگ نمیبینم  و زندگی با ظالمان را جز ننگ و عار نمیدانم

***

خون مردمان بی هیچ گناهی ریخته میشود

گویی بحرین کربلاست


فیلم را می توانید اینجا ببینید

No comments:

Post a Comment