Friday, May 27, 2011

زنی که از اردوگاه اشرف فرار کرد+عکس

 
مریم کسی است که عضو شورای مرکزی مجاهدین بوده است و بعد از دیدن جنایتهای مسعود رجوی و مریم رجوی از این اردوگاه فرار کرد آدرس فیس بوک این شخص به نشانی زیر می باشد و از این طریق با هموطنان درد دلهای جنایتهای اشرف را بازگو می کند
http://www.facebook.com/nedaye.haghighat

No comments:

Post a Comment