Saturday, May 7, 2011

جن گیر عامل اختلاف بین هواداران رییس جمهور+عکس

تصویر ذیل متعلق به عباس غفاری جن گیر آقای «مشایی» می باشد.
نامبرده  صحبت های هولناک و وحشتناکی از نحوه ارتباطات خاص خود دارد.عباس غفاری عامل بسیاری از مسائل به وجود آمده طی هفته های اخیر می باشد.
http://up.iranblog.com/images/86b56rwiqn1ke72ve1c.jpg

No comments:

Post a Comment